Myndighetsbyggnader

Grundläggande säkerhet och trygghet för personer och tillgångar i en myndighetsbyggnad

Myndighetsbyggnader inrymmer några av de allra viktigaste tjänsterna för allmänheten. Deras framträdande roll i det offentliga livet gör dem också till attraktiva mål för protester, stölder och angrepp på personal. Detta innebär att avancerade passerkontroller och säkerhetsrutiner är av avgörande betydelse för att skydda myndighetsbyggnader, personal och tillgångar.

Att garantera säkerheten för anställda och besökare i myndighetsbyggnader är en fortlöpande utmaning. Miljön ska vara säker och välkomnande för både personal och allmänhet, och samtidigt kräver byggnaden effektivt skydd av de personer och den information som inryms i den.

Tillträdeskontroller från Gunnebo Entrance Control ger den nödvändiga tryggheten och säkerheten för personer och tillgångar i en myndighetsbyggnad. Med lösningar som ser till att behörig personal kan röra sig fritt samtidigt som obehörig åtkomst förhindras, minskar Gunnebo Entrance Control risken för stöld, intrång och skador för såväl personal som besökare.

Fördelar

Pålitlig och väl synlig säkerhet där så krävs

Förbättrar säkerheten för samhällsviktiga system som levererar tjänster

Ökar säkerheten på arbetsplatsen för alla

Kan sättas in på områdes- eller sektionsnivå inom anläggningen

Minskar behovet av konstant övervakning av säkerhetspersonal

Kompatibel med anläggningarnas programvarulösningar för hantering och kontroll

Rätt produkt på rätt plats

Karuselldörrar

Med hjälp av karuselldörrar kan hela byggnaden stängas av i en nödsituation.

Säkerhetsspärrar

Säkerhetsspärrar ser till att personal och besökare har säker tillgång förbi receptionen.

Säkerhetsportaler

Portaler kontrollerar att endast ackrediterad personal får tillträde till känsliga områden.

Eftersom kontoren innehåller känslig personlig information tillsammans med värdefulla tillgångar är det en plats som kräver höga säkerhetsnivåer samtidigt som den är öppen och tillgänglig för människor som ibland söker akut hjälp och assistans.

FALLSTUDIE

Regeringen

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert