Säkert tillträde till sjukhus och vårdinrättningar

Säkert tillträde till sjukhus och vårdinrättningar

Skydd av utsatta personer. Säkerställa personalens och allmänhetens säkerhet. Och skydda värdefull egendom från stöld. Allt detta samtidigt som vi hanterar flödet av hundratusentals människor in och ut ur anläggningarna varje dag. Hälso- och sjukvårdssektorn, inklusive sjukhus, vårdinrättningar och läkemedelsföretag, har till uppgift att leverera tjänster i en miljö med omfattande lagstiftning. För att göra detta på ett effektivt sätt krävs en effektiv hantering av tillgången till anläggningar som är professionell, stressfri och säker för alla.

Gunnebo Entrance Control erbjuder robusta och intuitiva lösningar som skyddar patienter, personal och värdefulla resurser från intrång. Sjukvårdsinrättningar kan välja att integrera grindar och vändkors med befintliga teknikhanteringsanläggningar för att leverera detaljerade entrépolicyer som förhindrar åtkomst till begränsade områden. Medicinska journaler och immateriella rättigheter skyddas av en mycket visuell avskräckande effekt på tjuvar. Och med avancerade funktioner för att förhindra obehörig åtkomst kan personal, patienter och besökare röra sig tryggt och säkert.

Se användningsfall

Sjukhus

Skydda patienter, personal och känsliga tillgångar

Läkemedel

Säkerställa trygghet och säkerhet för människor och deras kritiska arbete

En av San Franciscos främsta byggherrar för kommersiella fastigheter balanserade kraven på elegans och säkerhet när de valde Gunnebos vändkors för entrésäkerhet till sin senaste toppmoderna byggnad i Mission Bay District i San Francisco.

FALLSTUDIE

Anläggning för biovetenskap, San Francisco

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert