Fullpanelsgrind

Högsäkerhetsavgiftsinsamling

Snabb och smidig mekanism med skjutbara glaspaneler som tillåter upp till 60 passager per minut

Automatisk insamling av biljettpriser

Biljetthantering

Automatiserad biljettinsamling för tunnelbana, buss och tågnät

Snabbt och säkert

Hög passagerargenomströmning med exakt förhindrande av bedrägligt inträde

Robust och hållbar

Skåpkonstruktion i rostfritt stål och skjutbara härdade glaspaneler

Driftsätt

 • Styrbar via gränssnittsanslutning till AFC-styrsystem.

 • Vid mottagning av en signal från AFC-styrsystemet, eller fjärrkontrollen, lämnas luckan öppen (Normally closed NC).

 • Om en obehörig person försöker ta sig in i bakluckan eller försöker ta sig in från motsatt håll, aktiveras det interna larmsystemet.

 • Om ingen passage har inträffat inom den förinställda timeouten kommer luckorna att stängas och återställas.

Säkerhetsfunktioner

• Högpresterande bedrägeriupptäckt genom sofistikerad och beprövad algoritm

• Strategiskt dolda 16x TX och RX infraröda fotocellsuppsättningar

• Fler än 40 olika passage scenarier hanteras

 • Intrång
 • Baklucka
 • Piggybacking
 • Fel riktning
 • Lämna gången timeout
 • Anti-krypande klaffbarriär
 • Passagerare med handbagage
 • Passagerare med rullvagnsbagage)

Säkerhetsanordningar

• Säkerhetskraftavkänning
• Säkerhetsgummikanter
• Exakt närvaroavkänning
• Sändare/mottagare infraröd sensorteknik
• Logisk spänning 24 VA
• Spänningsfri kontaktingång för brandlarmfel
• Fail-Safe manuell trycköppning
• Fail-Safe via batteribackupöppning (tillval)
• Bred gångväg för rullstol eller barnpassagehantering

Nyckelspecifikationer

Automatisk prisinsamling för tunnelbana, buss och tågnät.

Högpresterande bedrägeriupptäckt genom sofistikerad och beprövad algoritm.

Felvägsdetekteringsalgoritmer kommer omedelbart att utlösa
larm vid upptäckt av ett försök

Anti-piggybacking-algoritmer aktiverar larm om mer än en person försöker passera.

Elliptisk design som ger barriären ett elegant, lättare och användarvänligt utseende.

Stacking Option tillåter passagerare att skylta direkt efter varandra, och portarna behöver inte stängas mellan dem. (Upp till 8 staplade transaktioner).

Bred gångväg för rullstol eller enklare åtkomst.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert

Kontakta en av våra produktexperter om du har frågor eller synpunkter.