Säkerhet för kritisk infrastruktur

Pålitliga och flexibla lösningar för tillträdeskontroll i viktiga och känsliga byggnader

Infrastrukturen i ett land är avgörande för vår vardag. Den ser till att vi kan hålla oss varma, laga mat och dricka rent vatten. Därmed utgör den också måltavla för angrepp från enskilda personer eller grupper Att undvika incidenter som kan äventyra tillhandahållandet av tjänster från delar av den kritiska infrastrukturen är därför av högsta prioritet för de inblandade.

Gunnebo Entrance Control erbjuder högsäkerhetslösningar som stärker tillträdeskraven och skyddar integriteten i viktiga och känsliga byggnader. Våra högsäkerhetslösningar är testade och certifierade av Loss Prevention Certification Board (LPCB), ett godkännande som är erkänt över hela världen.

Med Gunnebo Entrance Control kan kritiska infrastrukturer tillämpa en flerskiktad strategi. Högsäkerhetslösningar kan användas såväl vid fastighetens yttre gräns som vid känsliga utrymmen. På så sätt garanteras att endast behöriga personer får tillträde och att andra hålls utanför.

Våra lösningar för kritisk infrastruktur

Datacentral

Säkerhet för integritet av information

Försörjning & energi

Att skapa stabilitet i försörjningen av viktiga allmännyttiga tjänster för alla.

Petrokemisk industri

Certifierat skydd mot sabotage.

Korrigeringsanläggningar

Säker och effektiv kontroll av personer och hur de förflyttar sig inom fängelser

Försvar

Säkerhetslösningar för militära säkerhetsstrategier

Regeringen

Säkerhet och trygghet för människor och tillgångar inom en regeringsbyggnad

Elbolagen ansvarar för att tillhandahålla nödvändiga tjänster – och för att skydda våra känsliga uppgifter. Läs om hur Gunnebo hjälper ett företag att uppfylla sina juridiska skyldigheter.

FALLSTUDIE

Verktygsföretag

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert