Säkerhetsportaler

Högsäkerhetsportaler för entrékontroll

Våra säkerhetsportaler ger den högsta nivån av åtkomstsäkerhet för fall som regeringsbyggnader, banker och datacenter.

Våra portaler har en solid barriär med motoriserad åtkomst för enskild person och är kompakt i design och kan integreras med ditt auktoriseringssystem.

HiSec²

Högsäkerhetsportal med smarta böjda glasdörrar och en smidig motoriserad öppning.

HiSec² HS90L

Högsäkerhetsportal med smarta böjda glasdörrar och en smidig motoriserad öppning.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert

Kontakta en av våra produktexperter om du har frågor eller synpunkter.