Innovativa lösningar och operativ excellens för en säkrare värld som skyddar människor, planeten och tillgångar

Hållbarhet på Gunnebo

Ladda ner vår dokumentation nedan

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Gunnebo har ett etiskt förhållningssätt till sin verksamhet. Vi strävar efter en stark styrning och arbetar tillsammans med våra leverantörer för att skapa en hållbar leveranskedja. Vi ansvarar för våra kunders och medarbetares datasäkerhet och prioriterar transparent kommunikation.

Våra medarbetare

Våra medarbetare

Människor är kärnan i vår verksamhet, så vi säkerställer deras välbefinnande och säkerhet i allt vi gör. Vi stöder utvecklingen av våra medarbetare och engagerar oss i våra olika lokala samhällsgrupper.

Vår påverkan

Vår påverkan

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan som en verksamhet som optimerar användningen av material, vatten och kemikalier och som försöker minimera avfall.

Resan mot nettonollutsläpp senast 2045

På Gunnebo tillträdeskontroll är vi fast beslutna att vidta åtgärder för att stärka våra medarbetare, vara en ledande etisk verksamhet och sträva efter att nå nettonollutsläpp senast 2045.

Våra senaste nyheter

Se hur Gunnebo tillträdeskontroll agerar för hållbarhet med våra senaste nyhetsuppdateringar.

Påskyndad utsläppsminskning genom SBTi

Vi har redan påbörjat vår resa mot minskade utsläpp genom de mål som anges i Vår påverkan av Gunnebos hållbarhetsstrategi. Vår resa mot lägre påverkan har nu påskyndats av koncernens engagemang i initiativet Science Based Targets (SBTi).

Genom detta kommer vi att fastställa kortsiktiga och långsiktiga minskningsmål för att uppnå nettonollutsläpp senast 2045.

På väg mot en hållbar flotta

Under de senaste fem åren har vi övergått till en mer bränsleeffektiv vagnpark och optimerat hanteringen för att minimera körsträckorna och minska tiden i trafiken. Dessa förbättringar har lett till en minskning av CO2-utsläppen med 8-13% per fordon och år.

Införandet av on-demand lagerhållning har också optimerat effektiviteten och minskat belastningen. Vår nuvarande flotta uppfyller redan ULEZ-standarderna och kommer att ställas om i takt med att framstegen på elbilsmarknaden gör det möjligt för oss att övervinna utmaningarna med kostnader och avstånd.

Dedikerad till hållbarhet

Vår globala marknads- och hållbarhetschef, Tina Hughan, arbetar nära hållbarhetsansvarige, Kelsey Parsons, för att säkerställa att Gunnebo Entrance Control håller fast vid sitt åtagande att minska nuvarande nivåer av direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser till 2024.

Teamet ansvarar också för att hålla våra medarbetare engagerade och informerade om hur vi agerar för att leva upp till vårt löfte om att bli ett företag som är klimatneutralt.

Lösningar för en säkrare värld

Våra produkter är utformade för att hjälpa dig att skapa säkrare utrymmen. Vi tillverkar högkvalitativa passagehinder och detekteringssystem som kontrollerar åtkomst utan att begränsa tillgängligheten. Vi använder teknik för att förbättra säkerheten och användarupplevelsen och är världens ledande specialist på entrésäkerhet, säkerhetsspärrar och vändkors.

Välkomna cyklister med vårt säkra cykelställ

Cykel är ett utmärkt sätt att ta sig till jobbet ochmed ett förbättrat nätverk i många städer växer detta hälsosamma sätt att resa. Denna skräddarsydda lösning välkomnar cyklister till din byggnad, ger enkel åtkomst och en säker plats för förvaring av cyklar. Cykelbåset kombinerar ingenjörskonst med avancerad teknik och har ett detekteringssystem för att förbättra åtkomst och säkerhet. Det kan också ge tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.

Tredjeparts verifierad EPD för motoriserade svängportar

Beprövad miljöprestanda med SpeedStile FLs BA1200

Vår SpeedStile FLs BA1200 är en motoriserad svängbar grind för automatisk tillträdeskontroll. Med en slimmad och elegant design är det ett snabbt och effektivt sätt att förbättra säkerheten. SpeedStile FLs BA1200 har nu en oberoende oberoende verifierad EPD (miljövarudeklaration) tillgänglig. EPD baseras på en livscykelanalys från vaggan till graven med en produkts livslängd på 10 år.

Vill du veta mer om hållbarhet på Gunnebo?

Gunnebo strävar efter att skapa en säkrare värld för samhället som helhet, från att uppfylla SBTi:s mål till att utveckla en ny betong som har potential att minska koldioxidutsläppen. Genom att mäta sin påverkan på klimat, energi och resurser strävar Gunnebo efter att uppfylla ambitiösa, vetenskapligt baserade mål för minskade utsläpp.
TA KONTAKT

Har du sett något som oroar dig?

Vi vill vara en trovärdig ledare inom hållbart företagande och vara öppna och rättvisa i vår kommunikation, så vi har ett klagomålsförfarande för allt som du kan se som vilseledande. Om du har några invändningar mot det du har läst kan du använda formuläret för att framföra dina synpunkter.