Tunnelbanegrindar

Snabb biljettkontroll och flödeskontroll

Våra automatiserade tunnelbanegrindar ger strömlinjeformad, priskontroll och kontroll av flöden av folkmässa, vilket möjliggör minskad bemanning samtidigt som kommersiell lönsamhet, säkerhet och passagerarsäkerhet bibehålls.

Tunnelbanevändkors

Enkelt och robust biljettaktiverat vändkors.

Tunnelbanegrind tvådelad

Klättringssäker automatiserad biljettlucka.

Full panel tunnelbanegrind

Klätter- och krypsäker tillträdesgrind.

Svängbar panelgrind

Skåpskonstruktion i rostfritt stål och infällbara polyuretanbelagda metallpaneler

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert

Kontakta en av våra produktexperter om du har frågor eller synpunkter.