Petrokemisk industri

Högsäkerhetskontroll av ingångar till kritisk infrastruktur

En petrokemisk anläggning är en högt uppskattad tillgång i varje land De bevisar landets förmåga till självförsörjning när det gäller bearbetning och lagring av produkter som är nödvändiga för vardagen. Men med denna fördel följer också flera allvarliga risker.

Petrokemiska anläggningar drar till sig tjuvar som vill stjäla sådant som bensin, diesel och hushålls-/industrigas. Dessa mycket farliga produkter gör hela anläggningen extremt riskabel för oerfarna besökare. Om en sådan anläggning någonsin skulle utsättas för angrepp kan det också få enorma konsekvenser för vardagen. Därför är det oerhört viktigt att man på petrokemiska anläggningar hittar metoder för att ge behörig personal snabbt tillträde samtidigt som man på ett mycket tydligt sätt avvisar personer som vill begå brott eller åsamka skada.

Med Gunnebo Entrance Control kan petrokemiska anläggningar införa mycket tillförlitliga grindar inom anläggningens område. Endast behöriga personer släpps in medan andra hålls utanför.

Fördelar

Tillämpar tillträdesregler i högsäkerhetsanläggningar

Pålitlig och väl synlig säkerhet där så krävs

Förbättrar säkerheten för viktiga tillgångar och förfaranden

Skapar säkerhet på arbetsplatsen för personal och besökare

Skyddar områden och avdelningar inom anläggningen

Kompatibel med anläggningarnas programvarulösningar för hantering och kontroll

Rätt produkt på rätt plats

Karuselldörrar

Med hjälp av karuselldörrar kan hela byggnaden stängas av i en nödsituation.

Säkerhetsspärrar

Säkerhetsspärrar ser till att personal och besökare har säker tillgång förbi receptionen.

Vändkors

Rotationsgrindar erbjuder pålitlig tillträdeskontroll längre in i byggnaden.

Säkerhetsportaler

Portaler kontrollerar att endast ackrediterad personal får tillträde till mycket känsliga områden.

För vår kund krävdes att tillträdet till området skulle vara mycket säkert samtidigt som flödet av behörig personal och besökande personal inte fick hindras. RotaSec från Gunnebo Entrance Control specificerades för att tillhandahålla en synlig och säker barriär för inträde till området.

FALLSTUDIE

Petrokemisk anläggning

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert