Museet och galleriet

Tillträdeskontroll för värdefulla sevärdheter

Med allt från konst till hur våra förfäder levde och arbetade erbjuder museer och gallerier en unik upplevelse för besökare att både uppleva och lära sig av. Detta är platser där besökarna uppmanas att fördjupa sig i det som visas, få nya insikter och hitta nya intresseområden.

På museer och gallerier måste tillträdeskontrollen erbjuda besökarna enkel åtkomst till utställningar, butiker och kaféer inom anläggningen. De måste också ge ett pålitligt skydd för de värdeföremål som visas upp och hindra personer med skadligt uppsåt från att obehörigt försöka ta sig in. De måste också tillhandahålla ett robust skydd för de värdefulla föremål som visas upp och avskräcka personer med illvilliga avsikter från obehöriga försök att ta sig in.

Gunnebo Entrance Control automatiserade entrégrindar ger en hög nivå av säkerhet och hantering av folkmassor. Att hålla besökare, personal och värdefulla utställningsföremål trygga och säkra, med design som smälter in i den byggda miljön utan ansträngning.

Fördelar

Smidigare processhantering

Ökad kostnadseffektivitet

Minskat personalbehov

Nöjda kunder och medarbetare

Mer kundtid i butiker och kaféer

Fjärrkontroll från valfri plats

Rätt produkt på rätt plats

Karuselldörrar

Med hjälp av karuselldörrar kan hela byggnaden stängas av i en nödsituation.

Säkerhetsspärrar

Säkerhetsspärrar ser till att personal och besökare har säker tillgång förbi receptionen.

Vändkors

Rotationsgrindar erbjuder pålitlig tillträdeskontroll längre in i byggnaden.

Detaljhandelsgrindar

Butiksgrindar är ett enkelt och diskret stöldskydd för sjukhusbutiker.

Entrégrindar

Säkerhetsgrindar är idealiska för byggnader där stil och design är viktiga.

Vi har uppnått ett mer enhetligt, snabbt och effektivt passagerarflöde samtidigt som vi garanterar säkerheten.

Jan Skov – Säkerhetschef

Billund flygplats

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert