Kontor

Intelligent kontroll av besökare och personal

För kommersiella fastigheter kan det vara en rejäl utmaning att hitta säkra, smidiga och snygga sätt att hantera strömmen av människor in och ut ur byggnader.

Ofta pågår en mängd olika verksamheter inom ett och samma kontor. Ändå måste man se till att personal kan passera enkelt och obehindrat. På samma sätt måste besökare kunna få tillgång till avsedda utrymmen utan någon större ansträngning Samtidigt måste man snabbt och effektivt kunna upptäcka och stoppa obehöriga personer som försöker ta sig in.

Tillträdeskontroll i kontorslokaler blir allt viktigare för att ge smidig åtkomst till arbetsplatsen samtidigt som man skyddar personalen. Den måste också göra detta inom ramarna för den fysiska miljön och leverera tjänster som tar tillvara på utrymmet på ett effektivt sätt och passar in i interiörer och varumärkesprofilering.

Gunnebo Entrance Control erbjuder innovativa lösningar för kontor som vill förnya sitt sätt att hantera tillträdet till sina fastigheter, med en heltäckande kvalitetsmodell och känsla för detaljer – precis som man kan förvänta sig av en ledande leverantör av system för tillträdeskontroll. Med avancerad integrering i fastighets- och passersystem blir det enkelt och smidigt att införa och hantera systemet. En lång livscykel med skräddarsydda underhållsplaner ger trygghet i driften. Och lägre elförbrukning underlättar arbetet för mer hållbara kontorsmiljöer.

Fördelar

Snabb, flexibel passagekontroll

Kan styras från var som helst

Minskade personalbehov

Nöjda medarbetare

Minimalt fotavtryck

Komplementär design

Viktiga funktioner

Detektering av en person

Kontrollerar passagen för en person i taget och förhindrar obehörig in- eller utpassering.

Staplingsförmåga

Gör det möjligt för grupper att angöra och gå in som en enhet, utan att grinden stängs mellan dem.

Kort kontrollerat

Medarbetarna kan hantera sin egen åtkomst med behöriga passerkort.

Fjärrkontroll

Våra programvarulösningar gör det möjligt att hantera åtkomstinställningar var som helst.

Rätt produkt på rätt plats

Snurrdörrar

Med hjälp av karuselldörrar kan hela byggnaden stängas av i en nödsituation.

Hastighetsportar

Hastighetsgrindar kontrollerar personalens och besökarnas säkra tillträde genom receptionen.

Entrégrindar

Säkerhetsgrindar är idealiska för byggnader där stil och design är viktiga.

Vi har uppnått ett mer enhetligt, snabbt och effektivt passagerarflöde samtidigt som vi garanterar säkerheten.

Jan Skov – Säkerhetschef

Billund flygplats

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert