Grindar

Snygg och smart entrékontroll med en rad användningsfall

Vårt sortiment av entrégrindar är designade för att smälta in i omgivningen, vilket gör att användarna känner sig välkomna och obehindrade samtidigt som det ger er en robust säkerhet.

Perfekt för interiöra platser, som butiker, kontor och transportsystem, där utrymmet är otillräckligt, Gunnebo-portar ger smidig kontroll över rörelse in, ut och genom.

Hastighetsportar

Snabbt fungerande säkerhetsspärrar med anpassningar för offentliga och privata byggnader och transportnav.

Entrégrindar

Enkel enkelriktad glasport som kombinerar tillträdessäkerhet med snabbt trafikflöde.

Grindar till butiker

En kostnadseffektiv lösning för att kontrollera flödet av shoppare och förhindra stöld.

TA NÄSTA STEG

Kom i kontakt med en expert

Kontakta en av våra produktexperter om du har frågor eller synpunkter.