• Detaljhandelsgrindar
   Detaljhandelsgrindar

   Mekaniska vändkors och motordrivna svänggrindar utgör en prisvärd lösning i styrningen och kontrollen av kunder i detaljhandels-outlets.

   retail-gates
  • Vändkors
   Vändkors

   Kompakt och kostnadseffektivt med låg strömförbrukning och hög tillförlitlighet. Passar för inom- och utomhusbruk där flödet av människor är stort och konstant.

   stadia-category
  • Appar och programvara
   Appar och programvara

   Upptäck vårt programutbud som ansluter till våra säkerhetsspärrar och vändkors via molnet för att erbjuda kraftfulla funktioner inklusive fjärråtkomstkontroll.

  • Säkerhetsspärrar
   Säkerhetsspärrar

   Våra Säkerhetsspärrar ger en snabb och tillförlitlig passagekontroll i byggnadens entré, utan att kompromissa med säkerheten, samt att de passar in perfekt i den omgivande miljön.

   gunnebo-speedgates-sweco
  • Inträdesgrindar
   Inträdesgrindar

   Inträdesgrindar och glasvändkors utformade för att kombinera en smidig drift med oöverträffad säkerhet, idealiskt för byggnader där stil och design tillmäts stort värde.

   entrance-gates-hero
  • Rotationsgrindar
   Rotationsgrindar

   Säkerhets rotationsgrindar för robust passagekontroll, passar mycket väl för utom- och inomhusbruk vid fotbollsarenor, sporthallar och högriskanläggningar.

   full-height-hero-2
  • Säkerhetsgrindar för Flygplatser
   Säkerhetsgrindar för Flygplatser

   Förse flygresenärer med en egenkontrollerad resa, med rörelsefrihet utan att kompromissa med säkerheten och automatiska grindar som strömlinjeformar varje steg i flödet.

   airport-products-hero
  • Biljettspärrar för Tunnelbana
   Biljettspärrar för Tunnelbana

   Biljettspärrar och vändkors i kollektivtrafik administrerar biljettbetaljningarna automatiskt i transportsystem som kombinerar hög resenärskapacitet och säkerhet med tillförlitlighet, robusthet och effektivt skydd mot resenärer utan giltig biljett.

   metro-products-hero
  • Karuselldörrar
   Karuselldörrar

   Våra Karuselldörrar ger en snabb och smidig inträdeskontroll, idealisk för kontor, hotell eller andra kommersiella byggnader där en ständig ström av människor måste hanteras med stil och effektivitet.

   revolving-doors-hero
  • Säkerhetsslussar
   Säkerhetsslussar

   Våra säkerhetsslussar är kompakta i design och ger ändå den högsta säkerhetsnivån som krävs på platser där endast behöriga personer är tillåtna, till exempel regeringsbyggnader, banker och datacenter.

   hi-sec-hero
  • Myndigheter och offentliga byggnader
   Myndigheter och offentliga byggnader

   Gunnebos entrésäkerhetslösningar ger dig kontroll över besökarnas tillgång till, från och runt dina kontor och byggnader. Här finns sparsmakade, moderna säkerhetsspärrar för kontor och traditionella, trearmade vändkors för museum och besökarattraktioner.

   public-buildings-hero
  • Flygplats och Luftfart
   Flygplats och Luftfart

   Dagens flygplatser är inte bara ställen där resenärer stiger på och går av flygplan. Mycket höga säkerhetskrav måste uppfyllas, kostnadsdriven effektivitet måste uppnås och den bästa resenärsupplevelsen åstadkommas i denna mycket konkurrenstäta miljö.

   airport-industry-hero
  • Kollektivtrafik och Tunnelbana
   Kollektivtrafik och Tunnelbana

   Biljettspärrar för automatisk biljetthantering som kombinerar hög resenärskapacitet och säkerhet med tillförlitlighet, robusthet och effektivt skydd mot resenärer utan giltig biljett.

   metro-industry-hero
  • Arenor
   Arenor

   Dagens sportanläggningar har utvecklats till anläggnnigar med ett flertal funktioner; butiker, detaljhandel, restauranger och underhållning, där komfort, säkerhet och trygghet backas upp av den tekniska utvecklingen.

   stadia-industry-hero
 • Kundhistorier
 • blogg och nyheter
  • Om Gunnebo Entrance Control
   Om Gunnebo Entrance Control

   Gunnebo är världens ledande specialist inom tillträdeskontrollösningar och vi tillverkar inomhus- och utomhus-vändkorsar, allt från enkla vändkors, inträdesgrindar, rotationsgrindar till avancerade säkerhetsspärrar.

   about-us-nav
  • Events och utställningar
   Events och utställningar

   Möt vårt team av experter på en av dessa kommande utställningar och nätverksevenemang med fokus på specialbranscher, inklusive kommersiella byggnader, luftfart och kollektivtrafik.

   events-hero-flip
  • Rekrytering och karriär
   Rekrytering och karriär

   Gunnebo arbetar målmedvetet för att skapa en gemensam kultur, med dedikerade medarbetare som tar ansvar, arbetar tillsammans och har en inkluderande strategi.

   recruitment-nav
  • Hållbarhet
   Hållbarhet

   För Gunnebo säger det sig självt att vi måste sträva efter hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet. Vi strävar efter att bygga och upprätthålla en hållbar, etisk verksamhet som strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.

   sustainability-nav
 • BIM-modeller
airport-industry-hero

Flygplats och Luftfart

Dagens flygplatser är inte bara ställen där resenärer stiger på och går av flygplan. Mycket höga säkerhetskrav måste uppfyllas, kostnadsdriven effektivitet måste uppnås och den bästa resenärsupplevelsen åstadkommas i denna mycket konkurrenstäta miljö.

Optimera resenärsupplevelsen

Gunnebos säkerhetslösningar för flygplatser ger en strömlinjeformad, effektiv tillträdeskontroll, och förbättrar passagerarens upplevelser av alla viktiga säkerhetsfunktioner i terminalen, inkl. automatisk extra säkerhetszon, självständig ombordstigning och immigrationsgrindar med biometriintegration som tillval, samt scanning av e-pass.

För driften av flygplatsen innebär detta en smidigare processhantering och väsentligt bättre kostnadseffektivitet, med minskade krav på personalen och en möjlighet för den flygplatsanställda att fokusera mer på serviceinsatser, samtidigt som köer och väntetider minimeras.


Säkerhet innan säkerhetskontrollen

Flygplatserna ger endast tillträde till det säkra området, vid avgångshallarna till resenärer med giltigt boardingkort för ett flyg som avgår samma dag.

Denna kontroll kan genomföras manuellt av flygplatspersonalen eller automatiskt av Gunnebos mycket snabbare och effektivare PreSec-spärrar.

Oavsett om en resenär har ett boardingkort utskrivet hemma, från flygplatsens incheckningskiosk eller använder en smartphone så kan scanners i Gunnebos grindar kan läsa av alla former av boardingkort, dessutom är de snabba och tillförlitliga.

Tillträde till lounger

Boardingkortet, tillsammans med andra uppgifter såsom Frequent Flyer-kort, måste visas upp och skannas av resenären innan han eller hon kommer in i loungen, som sköts av ett flygbolag eller av flygplatsen.

I regel sköts detta av en anställd men det kan naturligtvis skötas bekvämt och snabbt av passagerarna själva med hjälp av en Lounge Access-grind.

Lounge Access-grinden, ansluten till databasen hos flygbolaget eller lounge-operatören ifråga, levererar den självbetjäning av alla som flyger ofta är vana vid och förväntar sig av en modern flygplats.

Ombordstigning

Alla flygbolag måste kontrollera boardingkortet för varje enskild resenär som går ombord på flyget. Denna skyldighet tar tid och kräver full uppmärksamhet från de personer som ansvarar för denna arbetsuppgift.

Med hjälp av Gunnebos BoardSec automatiska grindar kan den största delen av resenärerna själva kontrollera sina boardingkort.

Precis som vid manuell uppvisning av boardingkort kommer bekräftelsen från resp. flygbolag inom några millisekunder. När bekräftelsen väl har tagits emot kan resenären gå ombord på flygplanet.

Gränskontroll

Gränskontrollen är ett av mest säkerhetskänsliga områdena på en flygplats. Här krävs exakt identifiering av ankommande resenärer, något som ofta är tidskrävande.

Gunnebos ImmSec immigrationsspärr är en automatiserad lösning som accelererar processen samtidigt som den säkerställer att endast en person medges genomgång per behörig passage.

Beroende på landets lagstiftning kan ImmSec integreras med läsare för smarta Id-kort, MRTD och RFID-pass, samt teknik för biometriregistrering.

Ankomster

Vid ankomst är det viktigt att kontrollera resenärernas rörelser från de säkrade till de osäkrade områdena, och förhindra passage i fel riktning.

PasSec har utvecklats för att ge fri passage för resenärer som rör sig bort från flygplanszonen mot landzonen, och förhindrar resenärer från att gå tillbaka eller passera från landzonen mot flygplanszonen.

Eftersom snabbhet och enkelhet i rörelserna är kritiska faktorer för ett bra passagerarflöde, är grindarna utformade för att vara helt automatiska - inga åtgärder från användaren krävs - och har konstruerats för att klara höga resenärsflöden.

Vi har lyckats uppnå ett mer enhetligt, snabbare och effektivare resenärsflöde, med bibehållen säkerhet

Jan Skov, chef för säkerhet, Billund flygplats